[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
ระบบ my office ปี 2556 ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ my office ปี 2557
Paperless Office พ.ศ. 2556   


                    สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ. แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบสถิติวันลา My-office54 My-office55
 


ผู้เขียน : นางสาวกิตติมา นนทพันธ์
31 ก.ค. 2556
ดำเนินบันทึกรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ จ้างลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรงและบุคลากร อื่นๆตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบการ จัดสรรงบประมาณปี 2556
พิพม์รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ. รายงานสรุปของแต่ละโรงเรียน ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ก.ค. 2556
ประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน
แจ้งเพื่อทราบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สารบัญกลาง
26 ก.ค. 2556
ด่วน
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสาธิดา ตาเดอิน
19 ก.ค. 2556
ส่งแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการติดตามประเมินผลของผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เลขที่หนังสือ ที่ ศธ 04220/2094 ลงวันที่ 5 ก.ค. 56
กลุ่มนโยบายและแผน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอัญชิสา อ้วนเส้ง
18 ก.ค. 2556
ด่วนที่สุด!! โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2556 จากระบบ DMC และแบบสำรวจข้อมูลทั่วไป,แบบสำรวจข้อมูลครู ขอให้ดำเนินการส่งเขตพื้นที่ฯ ภายในวันที่ 19 ก.ค 56 ค่ะ
แจ้งทุกโรงทราบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ก.ค. 2556
การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอัญชิสา อ้วนเส้ง
18 ก.ค. 2556
ด่วน!! สพฐ. แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 4 ปี
แจ้งทุกโรงทราบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวนัชนก ทองเกิด
15 ก.ค. 2556
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.ยล.๓ แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 ก.ค. 2556
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การแข่งขันตอบปัญาทางวิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอัญชิสา อ้วนเส้ง
11 ก.ค. 2556
ขอให้โรงเรียนส่งแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและข้อมูลครู (ณ วันที่ 10 มิ.ย 56) มายังกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 16-7-56
แจ้งทุกโรงทราบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและแผน
11 ก.ค. 2556
ด่วนที่สุด!! แจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย 56) ในระบบ DMC 2013 ภายในวันที่ 12 ก.ค 56 เท่านั้น
แจ้งทุกโรงทราบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ก.ค. 2556
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา "ฟิชโช ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวนัชนก ทองเกิด
10 ก.ค. 2556
โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ป.1-6
สพป.ยล3 ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในระดับประถม (ป.๑-ป.๖) ตามหลักเกณพ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2556 ขอให้แจ้งขอเข้าร่วมโครงการกองทุนฯ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 ก.ค. 2556
ประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ "สีสัน...ฉัน...อวกาศ (Space and me)"
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี "สีสัน...ฉัน...อวกาศ (Space and me)" อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวนัชนก ทองเกิด
9 ก.ค. 2556
การจัดสรรรายได้จากการประกวดพระเครื่อง
สพป.ยล.3 ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ที่ด้อยโอกาสและสมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ทุน คือเด็กหญิงกัลย์รัตน์ กลิ่นสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอัญชิสา อ้วนเส้ง
8 ก.ค. 2556
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ที่เมนู“ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน” ในระบบ DMC 2013 ภายในวันที่ 8 ก.ค 56
แจ้งทุกโรงทราบ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 ก.ค. 2556
โครงการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556
มูลนิธิร่มฉัตร จัดโครงการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 ก.ค. 2556
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอัญชิสา อ้วนเส้ง
2 ก.ค. 2556
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียน (10 มิ.ย 56) ผ่านระบบ DMC2013 ภายในวันที่ 5 ก.ค 2556 เท่านั้น!!!
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนทุกโรง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายมนูญ จันทร์สุข
1 ก.ค. 2556
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อพัสดุ จากเงินงบประมาณ ทุกหมวดงบประมาณ ไม่ว่าเงินยืมหรือส่งเบิก งบประมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010