[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
ระบบ my office ปี 2556 ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ my office ปี 2557
Paperless Office พ.ศ. 2556   


                    สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ. แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบสถิติวันลา My-office54 My-office55
 

เรื่อง : การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุเป็นกำลังพลของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน อำเภอธารโต
ผู้เขียน : นายนพดล หมะโสะ
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
เข้าชม : 596
Bookmark and Share


ตามหนังสือที่  ศธ ๐๔๒๒๐/87   ลงวันที่  9  มกราคม  ๒๕๕๖

สพป.ยล.๓ แจ้งให้ส่งรายชื่อบุคลากร  ดังรายละเอียดในหนังสือแจ้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมรายชื่อและพิจารณาตรวจสอบขั้นต้น  ขอให้โรงเรียนทั้ง 4 โรง

กรุณาส่งรายชื่อบุคลากร มายัง สพป.ยล.3  ด่วนที่สุด  ภายในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2556 

 เนื่องจากจะมีการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในเร็ว ๆ  นี้

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต  5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต  6

โรงเรียนบ้านแหร

โรงเรียนบ้านเยาะ

สามารถส่งไฟล์ทาง  npdms@live.com  ได้อีกช่องทาง

0862875349  นพดล  หมะโสะ

ขอบคุณครับ

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มารับเกียรติบัตรเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 27 ธ.ค. 2556
      แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดรับซีดีแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ติว O-Net) 26 ธ.ค. 2556
      การนิเทศติดตามประเมินผลภาคปฏิบัติ 6 ธ.ค. 2556
      โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในระบบ DMC (ตรวจสอบ วันที 29-11-56 เวลา 10.04 น.) 29 พ.ย. 2556
      แจ้งเลื่อนกำหนดการออกจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ (แก้ไข) 25 พ.ย. 2556


สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010