[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
ระบบ my office ปี 2556 ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ my office ปี 2557
Paperless Office พ.ศ. 2556   


                    สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ. แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบสถิติวันลา My-office54 My-office55
 

เรื่อง : สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : นางมารียานี บาฮา
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 555
Bookmark and Share


เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด

         ตามหนังสือ สพป.ยล.3 ที่ ศธ 04220/167 ลว.18 ม.ค. 56 สพป.ยล.3 ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เนื่องจากบางโรงเรียนมีการเปลี่ยนครูผู้สอน สพป.ยล.3 จึงต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2556

         ขณะนี้ สพป.ยล.3 ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลจากโรงเรียนต่อไปนี้ 1. โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 2. โรงเรียนบ้านราโมง 3. โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 4. โรงเรียนบ้านเยาะ 5. โรงเรียนบ้านวังศิลา 6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5  และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6

        สพป.ยล.3 ขอความกรุณาให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลมาให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มารับเกียรติบัตรเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 27 ธ.ค. 2556
      แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดรับซีดีแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ติว O-Net) 26 ธ.ค. 2556
      การนิเทศติดตามประเมินผลภาคปฏิบัติ 6 ธ.ค. 2556
      โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในระบบ DMC (ตรวจสอบ วันที 29-11-56 เวลา 10.04 น.) 29 พ.ย. 2556
      แจ้งเลื่อนกำหนดการออกจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ (แก้ไข) 25 พ.ย. 2556


สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010