[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
ระบบ my office ปี 2556 ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ my office ปี 2557
Paperless Office พ.ศ. 2556   


                    สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ. แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบสถิติวันลา My-office54 My-office55
 

เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556
ผู้เขียน : นางสาวพัทชริยา คุณโท
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 586
Bookmark and Share


ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556  โดยเปิดรับสมัครนักเรียนจำนวน 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟุตซอล มวยไทย-มวยสากล  และเทควันโด ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.smss.ac.th  ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  45/113  หมู่ที่ 5  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มารับเกียรติบัตรเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 27 ธ.ค. 2556
      แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดรับซีดีแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ติว O-Net) 26 ธ.ค. 2556
      การนิเทศติดตามประเมินผลภาคปฏิบัติ 6 ธ.ค. 2556
      โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในระบบ DMC (ตรวจสอบ วันที 29-11-56 เวลา 10.04 น.) 29 พ.ย. 2556
      แจ้งเลื่อนกำหนดการออกจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ (แก้ไข) 25 พ.ย. 2556


สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010