[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
ระบบ my office ปี 2556 ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ my office ปี 2557
Paperless Office พ.ศ. 2556   


                    สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ. แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบสถิติวันลา My-office54 My-office55
 

เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒
ผู้เขียน : นายกฤษกร แดเบาะ
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 446
Bookmark and Share


สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เปิดรับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒ จำนวน 2 รุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สิ่งที่แนบมาด้วย: 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มารับเกียรติบัตรเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 27 ธ.ค. 2556
      แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดรับซีดีแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ติว O-Net) 26 ธ.ค. 2556
      การนิเทศติดตามประเมินผลภาคปฏิบัติ 6 ธ.ค. 2556
      โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในระบบ DMC (ตรวจสอบ วันที 29-11-56 เวลา 10.04 น.) 29 พ.ย. 2556
      แจ้งเลื่อนกำหนดการออกจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ (แก้ไข) 25 พ.ย. 2556


สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010