[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE_MyOffice 1.2 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
ระบบ my office ปี 2555 ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ my office ปี 2556
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ. แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบสถิติวันลา My-office54
 


เรื่อง : แจ้งผู้ใช้ระบบ My-Office ทุกท่าน ขณะนี้ได้เปลี่ยนระบบใหม่แล้วให้ทุกท่านใช้ระบบ My-Office ทาง Url: http://www.my-office.yala3.org/2556
ผู้เขียน : สารบัญกลาง
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 513


แจ้งผู้ใช้ระบบ My-Office ทุกท่าน ขณะนี้ได้เปลี่ยนระบบใหม่แล้วให้ทุกท่านใช้ระบบ My-Office ทาง Url: http://www.my-office.yala3.org/2556ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งผู้ใช้ระบบ My-Office ทุกท่าน ขณะนี้ได้เปลี่ยนระบบใหม่แล้วให้ทุกท่านใช้ระบบ My-Office ทาง Url: http://www.my-office.yala3.org/2556 2 ม.ค. 2556
      ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษา 26 ธ.ค. 2555
      แจ้งผู้ใช้ระบบ My-office ทุกท่านโปรดทราบ ขอให้ผู้ใช้ระบบเข้าทดสอบระบบตัวใหม่ ทาง Url : http://www.my-office.yala3.org/2556 หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อผู้ดูแลระบบด่วน 26 ธ.ค. 2555
      ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 26 ธ.ค. 2555
      แจ้งผู้ดูแลระบบ หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลระบบสำนักงานอีเลกทรอนิกส์(Myoffice) 20 ธ.ค. 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
Myoffice_Max 1.12 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010